Waltmann Woningmakelaardij is te vinden op waltmann.com!
Ruisende inbreng wordt afgerekend voor de inkomstenbelasting

Ruisende inbreng wordt afgerekend voor de inkomstenbelasting

30 oktober 2019

Bij de omzetting van een eenmanszaak of personenvennootschap in een besloten vennootschap moet worden afgerekend voor de inkomstenbelasting. De omzetting houdt namelijk staking van de (oude) onderneming in. Er moet dan worden afgerekend over de in de onderneming aanwezige goodwill, stille reserves en fiscale reserves. Verder kan sprake zijn van een desinvesteringsbijtelling. De stakingsaftrek en de stakingsaftrek lijfrentepremie zijn wel van toepassing. Deze wijze van inbreng noemen we ruisende inbreng (ruisend omdat er wordt afgerekend).

In een aantal gevallen kan de ondernemer kiezen om ten laste van de stakingswinst een lijfrente te bedingen bij de besloten vennootschap, grote voordeel daarvan is onder andere het liquiditeitsvoordeel.

De stakingswinstlijfrente moet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de onderneming is gestaakt worden bedongen.

Als de ondernemer daarom verzoekt, kan onder bepaalde voorwaarden gebruik gemaakt worden van geruisloze omzetting. De enkelvoudige inkomstenbelastingclaim over de reserves van de besloten vennootschap wordt dan omgezet in een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingclaim. De besloten vennootschap neemt de boekwaarden over van de eenmanszaak of personenvennootschap. Een van de voorwaarden is dan dat de ondernemer in het kapitaal van de besloten vennootschap geheel of nagenoeg geheel in dezelfde verhouding gerechtigd is als in het vermogen van de ingebrachte onderneming. Iedere maat of vennoot kan afzonderlijk voor een ruisende of geruisloze omzetting kiezen. Ook kan een onderneming soms in een bestaande besloten vennootschap geruisloos worden ingebracht.

De geruisloze omzetting geldt niet ook automatisch voor de oudedagsreserve. Wel kan daarvoor een lijfrente worden bedongen zodat belastinguitstel mogelijk is. De lijfrente wordt bedongen ten laste van de besloten vennootschap.

Als drie jaar na de geruisloze inbreng de aandelen in de besloten vennootschap alsnog worden vervreemd (verkocht) dan wordt die inbreng geacht onderdeel uit te maken van een geheel van rechtshandelingen gericht op de overdracht van de onderneming en wordt er alsnog afgerekend.

Aan een geruisloze omzetting kan maximaal negen maanden terugwerkende kracht worden verleend. Wilt u meer weten of ruisende of geruisloze inbreng? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Met vriendelijke groet,

mr. E.F. de Vilder

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
17:23