Home header
.

Overdrachtsbelasting: zakelijk of particulier vastgoed?

Overdrachtsbelasting: zakelijk of particulier vastgoed?

Overdrachtsbelasting: zakelijk of particulier vastgoed?

26 maart 2024

Als kopers en verkopers van zakelijk en particulier vastgoed, is het essentieel de verschillen te begrijpen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Met name in relatie tot de overdrachtsbelasting en de btw.

 

Een wereld van verschil

De fiscale behandeling van onroerend goed aankopen kan aanzienlijk verschillen. Voor particuliere kopers bestaat de mogelijkheid van een startersvrijstelling bij de aankoop van een woning. De koper moet dan tussen 18 en 35 jaar zijn en de koopprijs dient lager te zijn dan € 510.000 in het jaar 2024 en € 525.000 vanaf 1 januari 2025. En het moet de eerste koopwoning zijn, die zelf bewoond moet worden. De startersvrijstelling geldt voor starters, maar ook doorstromers kunnen hiervan gebruikmaken. Hierbij is van belang, dat doorstromers bij de koop van de nieuwe woning voldoen aan alle hierboven genoemde voorwaarden en dus nog niet eerder gebruikmaakten van de startersvrijstelling. Deze eenmalige vrijstelling kan aanzienlijke financiële verlichting bieden!

 

Combinatie van wonen en werken

Bij een pand dat deels dient als bijvoorbeeld kantoor of winkel, en deels als woonhuis - een zogenaamde woon-werkeenheid - moeten we een tweedeling maken. De waarde van het kantoorgedeelte is onderhevig aan de reguliere overdrachtsbelasting van 10,4 procent, zonder vrijstelling. Het woongedeelte valt, indien men geen gebruik kan maken van de startersvrijstelling, echter onder de twee procent-regel.

 

Taxatie en fiscale adviezen

Het is essentieel dat de splitsing van koopprijzen tussen zakelijke en particuliere delen nauwkeurig door een taxateur wordt bepaald. Ook is gedegen fiscaal advies onontbeerlijk voor het bepalen of er bij verhuur van bijvoorbeeld een woning boven een winkel overdrachtsbelasting verschuldigd is.

 

Vrijstelling en regels

In tegenstelling tot bestaande bouw, wordt bij nieuwbouw btw in rekening gebracht, maar bent u vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Dit maakt nieuwbouw van een bedrijfsunit fiscaal aantrekkelijk. Wanneer dit nieuwbouwpand binnen twee jaar na eerste ingebruikname wordt overgedragen, blijft hiervoor de btw-regeling geldig. Daarna is overdrachtsbelasting van toepassing.

 

Praktische overwegingen en advies

Kopers moeten zich ook bewust zijn van lokale regelgeving en bestemmingen. Bij Waltmann Bedrijfshuisvesting kunt u advies inwinnen over bestemmingsplannen en de mogelijkheid tot verhuren. De notaris kan hierin ondersteunen, maar de verantwoordelijkheid voor de juiste naleving ligt bij de koper zelf. Het is bovendien van belang u te realiseren, dat de aankoop van aanvullend vastgoed, zoals een garagebox of een stuk grond bij de woning, fiscale implicaties kan hebben.

 

Aftrekbaar

Of u nu kiest voor een pand met btw of overdrachtsbelasting, de keuze heeft aanzienlijke fiscale consequenties. Voor bedrijven is de btw meestal aftrekbaar, terwijl overdrachtsbelasting een kostenpost blijft. Voor particulieren geldt dat zij liever 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen dan 21 procent btw.

 

Bij transacties van bedrijfshuisvesting is het cruciaal goed geïnformeerd te zijn en de juiste fiscale keuzes te maken. Daarom is het raadzaam te overleggen met experts zoals Koppelaar Notarissen en Waltmann Bedrijfshuisvesting.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog van Nico Papaïoannou? Neem dan contact met ons op.