Home header
.

NL markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug

NL markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug

NL markt voor commercieel vastgoed houdt wind in de rug

13 mei 2019

De Nederlandse markt voor zakelijk vastgoed heeft wederom een goed jaar achter de rug. Het beschikbare aanbod van bedrijfsruimte liet een verdere daling zien en de vraag naar kantoor- en winkelruimte bleef op niveau. Vooral de grote vraag naar logistiek vastgoed viel op.

Door de ruime beschikbaarheid van geld en de lage rentetarieven op de kapitaalmarkt bleef het investeringsvolume op de beleggingsmarkt in 2018 op niveau. Er is voor ruim tien miljard euro geïnvesteerd in commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels). Door de grote vraag en het gebrek aan geschikt aanbod gingen de aanvangsrendementen voor kantoren en bedrijfsruimten vorig jaar verder omlaag.

Kantoorruimte

De vraag naar kantoorruimte in Nederland is in 2018 goed op peil gebleven. In totaal werd er circa 1,2 miljoen m² kantoorruimte verhuurd en verkocht. Daarmee lag de opname op nagenoeg hetzelfde niveau als een jaar eerder. De leegstand in kantoorgebouwen liet voor het vierde achteréénvolgende jaar een daling zien. Zo’n 675.000 m² is aan de voorraad onttrokken. Als gevolg hiervan liep het aanbod terug tot 6 miljoen m² eind 2018, ultimo 2017 stond nog 6,78 miljoen m² te huur of te koop.

Winkelruimte

De Nederlandse winkelmarkt had in 2018 te maken met een licht dalend aanbod en een lagere opname dan in 2017. Het totaal aantal winkelmeters dat voor verhuur of verkoop beschikbaar was, daalde vorig jaar met 1,7% tot 2,1 miljoen m². Ook de leegstand als percentage van de voorraad nam verder af. Voor wat de vraagkant betreft lag zowel het opnamevolume als het aantal transacties lager dan in 2017, toen de vraag werd opgestuwd door de verhuur van voormalige V&D panden. In totaal kwam de opname vorig jaar uit op ongeveer 660.000 m², ruim een kwart minder dan in 2017. Het aantal transacties daalde met 20%.

Bedrijfsruimte

Het aanbod van bedrijfsruimten ging in 2018 verder omlaag, al was de afname minder groot dan in voorgaande jaren. Het aanbod daalde met 6% en bedroeg eind 2018 circa 11,6 miljoen m². Op de vrije markt werd 3% meer bedrijfsruimte opgenomen dan in 2017. In totaal werd in Nederland bijna 6,7 miljoen m² bedrijfsruimte verhuurd en verkocht. Van het aantal gerealiseerde transacties bestond bijna twee derde uit huurtransacties. De huurprijzen voor bedrijfsruimte zijn licht gestegen in de regio’s waar het aanbod is afgenomen en de vraag is gegroeid, zoals in Zuid- en Noord-Holland, Utrecht en in Noord-Brabant. In de andere provincies bleven de prijzen over het algemeen onveranderd, of zijn de prijzen lokaal licht gestegen. Op de meeste plaatsen in Nederland waren incentives meer uitzondering dan regel.

Beleggingsmarkt

In totaal kochten beleggers in 2018 voor circa € 3,12 miljard bedrijfsgebouwen, 50% meer dan het jaar ervoor. Dat de beleggingsmarkt het goed deed, was vooral te danken aan de vraag van beleggers naar logistiek vastgoed (distributiecentra en grootschalige opslagruimten). Hierin werd ongeveer € 2,3 miljard geïnvesteerd.