Sta jij in het middelpunt van onze belangstelling? Bekijk dan onze vacature!
Home header
.

SKBN pleit voor minister van Ruimte

SKBN pleit voor minister van Ruimte

SKBN pleit voor minister van Ruimte

12 oktober 2021

 

Voorzitter Theo Föllings van Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) pleit om in een eventueel nieuw kabinet een minister van Ruimte op te nemen. “Met alleen een nieuwe minister van Volkshuisvesting krijgt wonen eenzijdig weer alle aandacht. Wij pleiten voor een integrale afweging bij alle ruimteclaims. Dat kan alleen met een minister voor Ruimtelijke Ordening.”

Volgens de SKBN-voorzitter is de opheffing van het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) elf jaar geleden een grote fout geweest. “Daar plukken we al jaren de wrange vruchten van. We leven nu eenmaal in een klein landje met heel veel mensen en wensen. Zonder centrale regie kom je er niet uit.”

SKBN hanteert daarbij het uitgangspunt ‘centraal wat moet, maar decentraal wat kan’. “Wat in ieder geval centraal moet gebeuren is het vaststellen van de eisen die gesteld worden aan bedrijventerreinen op het gebied van de energietransmissie, biodiversiteit en klimaatadaptie, licht Föllings toe. “Nu stelt de ene gemeente en/of regio wel eisen aan bijvoorbeeld de groenvoorziening, het plaatsen van zonnepanelen op daken, of het parkmanagement en de andere gemeente helemaal niet of nauwelijks. Dat geeft een ongelijk speelveld en is zeer ongewenst. Feitelijk leidt het tot een vorm van concurrentievervalsing.”