Home header
.

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023

Invoering Omgevingswet op 1 januari 2023

21 april 2022

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023.

De Omgevingswet moet allerlei wetten en regels op het gebied van ruimtelijke ordening en leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. Dat betekent dat 26 wetten naar één wet gaan, zestig Algemene Maatregelen van Bestuur naar vier en 75 ministeriële regelingen naar één Omgevingsregeling. Het doel van de stroomlijning is dat procedures sneller kunnen worden doorlopen, zodat burgers en bedrijven bijvoorbeeld niet meer zo lang op een vergunning hoeven te wachten. De wet had al enkele jaren geleden moeten worden ingevoerd, maar is een paar keer uitgesteld, onder meer vanwege de complexiteit ervan en de nieuwe ICT-systemen die nodig zijn.