Home header
.

Extra investering voor fieldlabs

Extra investering voor fieldlabs

Extra investering voor fieldlabs

19 maart 2021

Zuid-Holland kent flink wat fieldlabs en innovatiehubs. Het zijn locaties waar innovaties worden ontwikkeld en getest in een praktijksituatie. Door samenwerking met toonaangevende kennisinstellingen en ondernemers is er een stevige basisinfrastructuur voor innovaties.

Gedeputeerde Staten willen 600.000 euro extra beschikbaar stellen voor Zuid-Hollandse fieldlabs. Hier werken ondernemers en onderzoekers samen aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken. Door de coronacrisis staan de fieldlabs financieel onder druk, terwijl zij juist ook werken aan oplossingen voor deze crisis. De extra impuls moet daaraan bijdragen.