Home header
.

Het toepassen van huurindexering

Het toepassen van huurindexering

Het toepassen van huurindexering

17 oktober 2023

Het indexeren van de huurprijs zorgt dat de huurprijs in de loop van de tijd in lijn blijft met de economische realiteit, inflaties en prijs-en waardestijgingen. Daardoor worden zowel verhuurders als huurders eerlijk behandeld.

 

Het beschermt huurders tegen onredelijke prijsstijgingen en stelt verhuurders in staat de waarde van hun eigendom te behouden in een veranderende economische omgeving.

 

CBS

In feite houdt onze bemoeienis met indexering op bij het opstellen van de huurovereenkomst. Omdat voor veel van onze opdrachtgevers - verhuurders - het berekenen van indexcijfers geen dagelijkse realiteit is, staan wij ze daar graag in bij. Dat doen we op basis van de consumenten indexprijzen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Jaarlijkse basis

De verhuurder moet zelf de indexering toepassen. Standaard gebeurt dat conform huurovereenkomst op jaarlijkse basis, één jaar nadat de huur is ingegaan. De indexering kán óok met terugwerkende kracht worden toegepast. Wij adviseren altijd de indexering ruim van tevoren te communiceren naar de huurders. Dan zijn er geen verrassingen.

 

Inflatie

Omdat de cijfers pas op het laatste moment bekend worden, mag geïndexeerd worden op basis van de cijfers van vier maanden eerder. Per januari gelden dan bijvoorbeeld de indexcijfers van september. Afgelopen winter heeft de hoge inflatie voor veel commotie gezorgd bij het vaststellen van de indexering, onder meer onder invloed van de sterk gestegen energieprijzen. Het is verstandig de actualiteit op dat gebied in de gaten te houden.

 

Heeft u vragen over huurindexering? Neem dan gerust contact met ons op.