Home header
.

Huurder betaalt niet; einde huurovereenkomst?

Huurder betaalt niet; einde huurovereenkomst?

Huurder betaalt niet; einde huurovereenkomst?

15 april 2020

Veel verhuurders worden geconfronteerd met huurders die te laat betalen of zelfs (tijdelijk) geen huur (meer) betalen. Wat te doen? En staat de huurbescherming die huurders op grond van de wet en jurisprudentie genieten, niet in de weg aan het effectief optreden tegen deze wanbetalers?

Een verhuurder kan - ingeval van wanbetaling - niet zo maar de huurovereenkomst beëindigen en de huurder uit het gehuurde zetten. Daarvoor is toestemming nodig van de rechter. Die toestemming zal de rechter niet geven wanneer de huur een keer te laat wordt betaald of wanneer de huur een dag te laat wordt betaald. In de jurisprudentie is een lijn te ontdekken: een huurachterstand van drie maanden (of meer) rechtvaardigt over het algemeen de ontbinding van de huurovereenkomst. Maar ook structureel te laat betalen van de huur is een tekortkoming van de huurder en dit kan voorde rechter reden zijn om de huurovereenkomst te ontbinden. Gelukkig maar, want anders kan de huurder hiermee tactisch om gaan door er voor te zorgen dat de huurachterstand steeds onder de'magische grens" van die drie maanden blijft. Een ontbinding van de huurovereenkomst kan niet in een kort geding procedure gevorderd worden; daarvoor is een bodemprocedure en een flink portie geduld nodig. Een bodemprocedure bij de kantonrechter kan nl. wel een halfjaar tot een jaar duren. Maar indien het voorde voorzieningenrechter klip en klaar is dat de ontbinding door zijn collega bodemrechter wel zal worden uitgesproken, kan hij in kort geding alvast ontruiming van het gehuurde toewijzen. Met een ontruimingsvonnis kan de verhuurder de wanbetalende huurder met hulp van de deurwaarder alvast uit het gehuurde zetten, zonder dat hij eerst de uitkomst van een bodemprocedure hoeft af te wachten. Op deze manier kan de schade voor de verhuurder zo veel mogelijk beperkt worden.

Voor een succesvolle ontbindings- en/of ontruimings- procedureis specialistische kennis van het huur-en procesrecht en van de jurisprudentie vereist. Justion Advocaten heeft die kennis en ervaring in huis.

Meer weten? Contact mij

Mr. Joke Mikes

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
01:08