Home header
.

Het beste resultaat voor uw bedrijfssituatie

Het beste resultaat voor uw bedrijfssituatie

Het beste resultaat voor uw bedrijfssituatie

29 november 2019

Marc Damen en Floris Visser van ZAQELIJK werken als onafhankelijk  nancieringsregisseur voor het MKB. Graag stellen zij zich aan u voor:

Wij zijn partners van ZAQELIJK en werkzaam in de regio. Met onze kennis, ervaring en grote netwerk in de financiële zakelijke dienstverlening vormen wij een belangrijke schakel tussen de ondernemers en hun financieringsbehoefte met als specifiek kennisgebied Vastgoedfinancieringen.

Al bijna vijf jaar zijn wij als onafhankelijk financieringsregisseur actief en sinds 1-1-2019 onder de naam ZAQELIJK. Naast ons zijn er nog twee partners met ieder een specifiek kennisgebied. Zo is Willem Vink gespecialiseerd in financieringen voor de binnenvaart en Frank Rijkers in financieringen voor de agrarische sector.

ZAQELIJK is ontstaan vanuit de (terugtrekkende) bewegingen in de financiële sector. Financiers stellen hoge eisen aan de in te dienen financieringsaanvraag. Onder de druk van regelgeving en rentabiliteit schaalt de financiële sector op. Dat betekent dat er minder mensen en tijd is om financieringsaanvragen van ondernemers te begeleiden. Dit terwijl investeringen belangrijke momenten zijn voor ondernemers. Daarnaast is het aantal aanbieders van zakelijke leningen en kredieten de afgelopen jaren sterk toegenomen. Door de vele mogelijkheden zien ondernemers door de bomen het bos niet meer. Deze ingrediënten deed ons besluiten om onze diensten aan te bieden.

Het onafhankelijk bemiddelen en adviseren is binnen de particuliere hypotheeksector al jaren een bekende en geaccepteerde oplossing. De verwachting is dat de rol van het zakelijk intermediair verder uitbreidt de komende jaren.

Door onze financiële achtergrond spreken wij dezelfde taal als de geldverstrekkers en weten wij precies wat er verwacht wordt en wat de mogelijkheden zijn. Want die zijn er voldoende…….

In de huidige financiële wereld voor zakelijke financieringen zijn de mogelijkheden eigenlijk groter dan ooit. Veel ondernemers ervaren dit waarschijnlijk nog niet. Toch is er zoveel geld in de markt dat er steeds nieuwe initiatieven ontstaan, vaak gericht op specifieke gebieden. Je kan dan denken aan werkkapitaalfinancieringen, object gebonden financieringen, bevoorschotten van pintransacties enzovoort….
De ene oplossing is beter dan de andere en ze hebben allemaal hun specifieke kenmerken. ZAQELIJK kent deze markt en weet met welke partij in welke fase u zaken kan doen of met welke partijen u juist geen zaken moet doen.

Daarnaast stijgt het aantal particuliere investeerders dat rendement zoekt voor haar spaargeld. ZAQELIJK beschikt eveneens over een netwerk van particuliere investeerders. Kortom er is voldoende geld in de markt en er zijn meer oplossingen dan ooit, je moet alleen wel de weg (en spelregels) weten.

Wij ervaren dat met een goed plan er echt wel mogelijkheden zijn bij de bancaire geldverstrekkers. Het moet uiteraard financieel passend zijn. Het is belangrijk dat het financieringsverzoek in één keer goed en volledig ingediend wordt zodat deze zo efficiënt mogelijk kan worden behandeld. Wij verzorgen dit traject graag voor u, zodat u zich volledig kan richten op uw eigen onderneming.

Als u een beeld wilt krijgen van onze dienstverlening en hoe onze relaties dat hebben ervaren, kijk dan op onze website www.zaqelijk.nl/klantervaringen/