Home header
.

Aansprakelijkheid uitgetreden vennoot bij huurachterstand

Aansprakelijkheid uitgetreden vennoot bij huurachterstand

Aansprakelijkheid uitgetreden vennoot bij huurachterstand

17 november 2020

Het is een hardnekkig misverstand dat een vennoot door zijn uittreden ook afscheid heeft genomen van zijn huurdersverplichtingen.  

Laatst las ik weer een uitspraak van de Rotterdamse kantonrechter waarin dit aan de orde was. Wat was het geval?

Een vennootschap onder firma (VOF) sluit een huurovereenkomst voor een winkelruimte, die door beide vennoten is ondertekend in de hoedanigheid van vertegenwoordiger. Met deze ondertekening hebben beide vennoten zich tegenover de verhuurder hoofdelijk (ieder voor het geheel) verbonden om tot de einddatum van de huurovereenkomst de huurtermijnen te voldoen. Na het sluiten van de overeenkomst treedt de ene vennoot uit de VOF en wordt de vennootschap voortgezet door de andere vennoot. Daarna ontstaat er een huurachterstand en start de verhuurder een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde en betaling van de huurpenningen.

Saillant detail: de verhuurder stelt de betalingsvorderingen tevens tegen de uitgetreden vennoot in.

De rechter oordeelt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van een vennoot niet zo maar eindigt door diens uittreden of door de ontbinding van de vennootschap. Ook het feit dat dat de verhuurder op de hoogte is van de uittreding maakt dat niet anders.

De gedachte hier achter is dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van belang kan zijn geweest voor de verhuurder om de huurovereenkomst aan te gaan en het feit dat dat de verhuurder geen invloed kan uitoefenen op een eventuele uittreding van een vennoot.

Wil de uittredende vennoot zijn hoofdelijke aansprakelijkheid laten eindigen, dan zal hij de verhuurder expliciet moeten vragen hem te ontslaan uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

Meer weten? Neemt u gerust contact met mij op!

Mr. Joke Mikes

Justion Advocaten Rotterdam

010 4403100