Waltmann Woningmakelaardij is te vinden op waltmann.com!
Energielabel C, het is bijna zover

Energielabel C, het is bijna zover

18 november 2022

Voor kantoorgebouw is per 1 januari 2023 het energielabel C verplicht. De vastgoedsector worstelt er echter mee zegt ABN Amro. Zo’n 40 procent van het kantooroppervlak voldoet nog niet aan de eis, meldt de bank. De verplichting voor een energielabel C voor kantoren was al een afspraak in het Energieakkoord uit 2013. In 2019 zijn daar nieuwe doelen bij gesteld voor de gebouwde omgeving in het Klimaatakkoord. Zo wil Nederland een energie neutrale gebouwde omgeving hebben in 2050. Het verplichte energielabel C in 2023 vormt een stap richting deze doelstellingen.

We vroegen Niels Vink van Waltmann Bedrijfshuisvesting naar de stand van zaken rond het energielabel C. Niels: “Heel formeel staat het op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als volgt omschreven: Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

“Ook wij weten dat een aantal kantoorgebouwen nog niet over een energielabel C beschikt,” zegt Niels. “Het is echter niet zo’n ingewikkelde procedure om het label aan te vragen. Het begint met het aanvragen van een maatwerkadvies. Een energieadviseur schat dan de energiezuinigheid van het kantoor in. Hij maakt bijvoorbeeld een labelberekening als hij vermoedt dat het kantoor energiezuinig is. Dan gaat het over de labels A tot en met C. Als de adviseur denkt dat het kantoor niet energiezuinig is (labels D t/m G), kun je in samenspraak met een energieadviseur een aantal stappen volgen om tot een energielabel C of beter te komen.”

Energieadviseur

Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook neemt hij op verzoek de Erkende Maatregellijsten (EML) mee in zijn advies. Geef aan dat u minimaal energielabel C wilt halen met de maatregelen. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies staat ook wel bekend als een energieprestatieadvies (EPA). Dit advies bevat niet automatisch een energielabel.  Een energielabel kunt u apart laten opmaken, tegen weinig extra kosten. Laat een energieadviseur het nieuwe label vaststellen en registeren.

Over het algemeen is de gemeente, waar het kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente treedt op bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Het hebben van een energielabel C heeft op termijn effect op de waarde van kantoorgebouwen. Niels: “Het is nu al zo dat kantoren met een beter energielabel meer in trek zijn. Panden met een energielabel C of slechter worden steeds minder aantrekkelijk in de markt.”

Wilt u meer weten kantoorruimte met het energielabel C? Bel of mail mij gerust. Niels Vink | n.vink@waltmann.com | 06-25 43 51 87.

Neem contact op
Hoe kunnen wij je helpen?
18:23