Home header
.

Wacht niet te lang met zoeken

Wacht niet te lang met zoeken

Wacht niet te lang met zoeken

13 mei 2019

Hans van Andel is allang blij dat de economie weer op volle toeren draait. Dat betekent werk aan de winkel. De vraag naar bedrijfsvastgoed groeit nog steeds, maar dat heeft ook zo zijn neveneffecten. Over vraag en aanbod naar bedrijfspanden bijvoorbeeld. Wacht niet te lang met het zoeken naar een nieuw pand, is dan ook zijn boodschap.

“Door de vraag die al een aantal jaren weer aan de gang is, ontstaat er langzamerhand een mismatch in vraag en aanbod van commercieel vastgoed,” zegt de bedrijfsvastgoedadviseur. “Op enkele plekken in Nederland, bijvoorbeeld in Noord-Brabant, wordt al gesproken van schaarste op de markt: schaarste van passend bestaand aanbod en van beschikbare nieuwbouwlocaties. Zo erg is het hier nog niet, maar het begint langzamerhand wel krapper te worden.”

In de afgelopen jaren was er ruim voldoende aanbod op de markt van bedrijfspanden. Ondernemers op zoek naar huisvesting konden kiezen uit een ruim aanbod, maar die spoeling wordt steeds dunner. “Ondernemers die op zoek gaan naar een - ander - bedrijfspand denken nog steeds dat er voldoende leegstand is en dat daar wel iets tussen zit dat voor hen geschikt is. Dat blijkt in de praktijk tegen te vallen. Het aanbod van kwalitatief hoogwaardige bedrijfsruimte daalt en wat wel voorhanden is, moet veelal grondig onderhanden worden genomen in verband met duurzaamheidseisen en het verkrijgen van een verplicht energielabel. En als puntje bij paaltje komt blijken ondernemers toch ook de nodige wensen en eisen te hebben op gebieden zoals bereikbaarheid, locatie en omgeving.”

“Mijn dringende advies is dan ook: wacht niet te lang als je verhuisplannen hebt. Zet je wensen en eisen op papier en onderneem in een zo vroeg mogelijk stadium stappen. Schakel ons daarbij in, wij beschikken immers over kennis van de markt. De vraag neemt alleen maar toe omdat het aantal kleinere bedrijven en ZZP’ers toeneemt. Het aanbod van kwalitatief goede, kleinere bedrijfsunits blijft daarom achter op de sterk groeiende vraag. Het aantal eigenaar-gebruikers neemt toe: door de lage rentestand is het aantrekkelijk om een bedrijfspand te kopen en om naast gebruiker, ook eigenaar te zijn.”

“Zoals gezegd is de situatie in ons werkgebied nog niet nijpend, maar alertheid is geboden, want wat we eveneens merken is dat gebruikers tegenwoordig hogere eisen stellen aan het vastgoed zelf. Er is meer aandacht voor efficiëntie en functionaliteit. Dit is te zien aan een stijgende behoefte naar maatwerk en flexibele concepten. In het bestaande, leegstaande aanbod is dit nauwelijks voorradig. Nieuwbouwprojecten springen hier weliswaar op in, maar dergelijke projecten vergen de nodige bouwtijd.”

Ondernemers zijn weer bereid te investeren. Daarbij hebben zij anno nu niet alleen te maken met een krappe markt, maar ook met – buitenlandse – beleggers en strenge milieuregels. “Reden te meer om ons snel in te schakelen bij de zoektocht naar een nieuw of ander bedrijfspand,” zo besluit Hans van Andel.