Home header
.

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht

17 november 2020

Onlangs maakte ik het weer mee. Een bedrijfsoverdracht die op zijn zachts gezegd niet prettig verliep. Het komt nog steeds voor dat er lichtzinnig over een bedrijfsoverdracht wordt gedacht. Als u het voornemen hebt om een bedrijf van een ander over te nemen of wanneer  uw eigen onderneming wilt verkopen, weer dan verstandig en vraag om deskundig advies om deze bedrijfsoverdracht te begeleiden.

Een bedrijfsovername kan een hachelijke zaak zijn als u onvoldoende inzicht hebt in de rechten en plichten van de over te nemen onderneming. Er zal vooraf een aantal controles moeten worden gedaan voor zowel de kopende als de verkopende partij om de bedrijfsovername zo goed mogelijk te laten verlopen.

Aangezien elke overdracht van aandelen in een BV wettelijk verplicht bij notariële akte moet plaatsvinden, ziet de notaris er op toe dat de transactie rechtsgeldig verloopt. Het vastleggen van de diverse afspraken en garanties dient vooraf in nauw overleg te geschieden met deskundige adviseurs (accountant, notaris, advocaat).

Voor de overdracht moet u inzicht krijgen in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming en de garantie dat de verschuldigde belastingen en andere verplichtingen zijn voldaan. Als het andere bedrijf een BV is, moet u van te voren nagaan of de verkoper de aandelen wel mag verkopen en of de over te nemen aandelen bij de oprichting zijn volgestort. De notaris al er op toezien dat aan alle voorwaarden voor de overdracht is voldaan.

Wij wensen  goede zaken in deze lastige tijd.

Erwin de Vilder

Notarispraktijk Interwaert

0184 612 933